European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu
ph3nol.zone

ΑΕΠΠ: άσκηση στην δομή επανάληψης


Μεταρρύθμιση και Αναβάθμιση του Γεν. Λυκείου και Νέο Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσηhttps://www.minedu.gov.gr/news/29776-28-08-2017-metarrythmisi-kai-anavathmisi-tou-genikoy-lykeiou-kai-neo-systima-eisagogis-stin-tritovathmia-ekpaidefsi

Το ΥΠΠΕΘ, θα καταθέσει σύντομα σε διαβούλευση νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του Λυκείου και του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με βάση την πρόταση του ΙΕΠ.
Βασικά σημεία αυτής της μεταρρύθμισης είναι τα εξής:

1. Σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Επί δεκαετίες η υποχρεωτική εκπαίδευση έχει καθηλωθεί με όριο το 15ο έτος. Επεκτείνουμε την υποχρεωτική εκπαίδευση έως το 18ο έτος για τη γενιά που ξεκινά το σχ. έτος 2017-8 την Α΄ Λυκείου.

2. Εγκαθίδρυση «πολυκλαδικότητας», δυνάμει ενιαία αντιμετώπιση του Λυκείου
Προς το παρόν διατηρούνται οι διακριτές δομές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αλλά καθιερώνεται η μεταξύ τους επικοινωνία, δηλαδή ο «αλληλο-δανεισμός» μαθημάτων (δια ζώσης στην περίπτωση που τα δύο σχολεία συστεγάζονται, διαφορετικά εξ αποστάσεως, μέσω ειδικής πλατφόρμας).

3. Τάξεις γενικής παιδείας οι Α΄ και Β΄ λυκείου, τάξη προπαρασκευής η Γ΄ λυκείου.
Η Α΄ τάξη του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ, αποτελεί συνέχεια του γυμνασίου, δηλ. σχεδόν όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά για όλους/ες.
Η Β΄ τάξη είναι μια μεταβατική τάξη, προβλέπονται περισσότερα μαθήματα επιλογής, ώστε οι μαθητές/τριες να δοκιμάσουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους (στο ΓΕΛ με τη μορφή επιλογών εμβάθυνσης, στο ΕΠΑΛ με τη μορφή μαθημάτων τομέα).
Στη Γ΄ τάξη, που είναι τάξη προπαρασκευαστική είτε για τα ΑΕΙ είτε για την επαγγελματική ζωή μετά το λύκειο, δίνεται έμφαση

Ενδυναμώνοντας τις Ψηφιακές Δεξιότητες στην Ελλάδα


14-07-17 Πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας της Ομάδας Εργασίας «Ενδυναμώνοντας τις Ψηφιακές Δεξιότητες στην Ελλάδα» 


Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  συμμετείχε στο πλαίσιο της δράσης «Ενδυναμώνοντας τις Ψηφιακές Δεξιότητες στην Ελλάδα»  που βασίζεται στο πρότυπο της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Digital Skills and Jobs Coalition”.
Έχοντας ως βασικό στόχο τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της και, κατ’ επέκταση, την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των πολιτών, έχει ήδη συγκροτηθεί ειδική Ομάδα Εργασίας, η οποία αποτελείται από όλους τους εποπτευόμενους φορείς και τις υπηρεσίες της, τα τριτοβάθμια ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα για να καταρτισθεί ένα πρόγραμμα δράσης, ώστε:
  1. Να εκπαιδευτεί μεγαλύτερη μερίδα νέων στις ψηφιακές δεξιότητες, με έμφαση στην συμμετοχή των γυναικών, προκειμένου να δημιουργηθεί μια δεξαμενή επαγγελματιών ικανών να ανταποκριθούν στις ευκαιρίες του ανερχόμενου Τομέα Πληροφορικής  και Επικοινωνιών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
  2. Να αναβαθμιστούν οι θέσεις εργασίας τους μέσω της ενδυνάμωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων, ώστε οι απασχολούμενοι είτε να παραμείνουν παραγωγικοί είτε να είναι ικανοί για εξεύρεση νέων θέσεων στην αγορά εργασίας.
  3. Να εκσυγχρονιστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με την είσοδο των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
  4. Να βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες όλων των πολιτών, ώστε να μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη σημερινή κοινωνία, ενισχύοντας την κοινωνική τους λειτουργία.

Computer Science Standards, CSTA


https://sites.google.com/site/cstastandards/standards


ΑΕΠΠ Πανελλαδικές 2017


 
Παρακάτω παρατίθενται τα θέματα και ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, για τη φετινή σχολική χρονιά 2016-2017:
Η ευχή πάντα είναι τα αποτελέσματα να αποτελούν αντανάκλαση των κόπων και της προσπάθειας που έχουν καταβάλει μαθητές και εκπαιδευτικοί. 

 

Η υπολογιστική σκέψη-το υπολογιστικό πείραμα και το STEM


http://impschool.gr/deltio-site/?p=97
του Σαράντου Ψυχάρη*
 
Η Υπολογιστική Σκέψη
Η Επιστήμη των Υπολογιστών είναι μια γνωστική περιοχή που περιλαμβάνει θεμελιώδεις αρχές (όπως τη θεωρία των υπολογισμών), ενσωματώνει τεχνικές και μεθόδους για να λύνει προβλήματα και να προάγει τη γνώση (π.χ. την αφαιρετική λογική και την αιτιολόγηση) ενώ, επιπλέον, περιέχει έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης που ονομάζεται «υπολογιστικός τρόπος σκέψης» (computational thinking).
Επίσης, τα βασικά σημεία της επιστήμης αυτής σχετικά με τον σχεδιασμό, τη θεωρητική ανάλυση και τον πειραματισμό βασίζονται στο λεγόμενο STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) αλλά ταυτόχρονα έχουν μια δυαδική σχέση με το STEM, αφού τροφοδοτούν επίσης τα γνωστικά αντικείμενα του STEM (Computer Science as a school subject. Seizing the opportunity Computing at School Working Group http://www.computingatschool.org.uk, March 2012).
Ο υπολογιστικός τρόπος σκέψης μπορεί να θεωρηθεί ως η διαδικασία της αναγνώρισης των ποσοτήτων που μπορούν να υπολογισθούν (φυσικές ποσότητες, κατασκευές κ.λπ.) και, επίσης, η εφαρμογή εργαλείων και τεχνικών για να υλοποι- ηθεί ο υπολογισμός, ο οποίος θα καταλήγει όχι μόνο σε αριθμητικές τιμές αλλά θα βοηθά στην κατανόηση και αιτιολόγηση των τεχνικών ή φυσικών διαδικασιών που εμπλέκονται στον υπολογισμό (Jeanette Wing, “Computational thinking”, Communications of the ACM, March 2006, http:// www.cs.cmu.edu/afs/cs/usr/wing/www/publications/ Wing06.pdf).
Σύμφωνα με το συγκεκριμένο report (Computing at School Working Group, http://www.computingatschool.org.uk, en-orsed by BCS, Microsoft, Google and Intellect, March 2012) η υπολογιστική σκέψη είναι ένας τρόπος σκέψης που διαπερνά το software και το hardware και παρέχει ένα πλαίσιο για να δίνουμε αιτιολογήσεις για τη λειτουργία των συστημάτων, την επίλυση προβλημάτων και την εξήγηση των φαινομένων.
Η χρήση της υπολογιστικής σκέψης έχει αλλάξει τον τρόπο μελέτης και έρευνας σε γνωστικά αντικείμενα όπως η Φυσική, η Βιολογία, τα Οικονομικά, η Ψυχολογία κ.λπ. Για παράδειγμα, θεωρώντας τις βιολογικές διαδικασίες ως υπολογιστικά συστήματα που μεταφέρουν πληροφορία, έχουμε οδηγηθεί σε βαθύτερη κατανόηση προβλημάτων της Βιολογίας, όπως οι ασθένειες, και, παράλληλα, έχει δοθεί ώθηση και για την ανάπτυξη νέων επιστημών όπως η «Βιοπληροφορική».
Στο ίδιο άρθρο (Jeanette Wing, “Computational thinking”, Communications of the ACM, March 2006, http://www. cs.cmu.edu/afs/cs/usr/wing/www/publications/Wing06. pdf) αναφέρεται ότι το computational thinking περιλαμβάνει έννοιες που είναι οικείες, όπως η ανάλυση του προβλήματος, η αναπαράσταση των δεδομένων, οι αναδρομικές σχέσεις, ο αλγόριθμος κ.λπ., ενώ αναφέρει ότι είναι μια θεμελιώδης ικανότητα-δεξιότητα που δεν αναφέρεται μόνο σε αυτούς που ασχολούνται με την επιστήμη των υπολογιστών αλλά σε οποιονδήποτε ασχολείται με τις επιστήμες γενικά.
Το Computational thinking μετασχηματίζει, επίσης, ένα πρόβλημα που είναι δύσκολο να λυθεί σε ένα άλλο για το οποίο γνωρίζουμε πως θα επιλυθεί, πιθανώς με αναγωγή σε άλλα που είναι γνωστή η λύση τους ή με προσομοίωση, ενώ συχνά χρησιμοποιεί «ευρετικές» αιτιολογήσεις για να ανακαλύψει τη λύση.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του Computational thinking είναι τα εξής:

Πόσο ψηφιακή είναι η χώρα σας; Η Ευρώπη βελτιώνεται αν και δεν έχει ακόμη καλύψει το ψηφιακό χάσμα


Επανάληψη στην ΑΕΠΠ 2017 

Computing Education Magazinehttps://www.raspberrypi.org/helloworld

 
Hello World is a new 100-page magazine dedicated to helping educators bring computing and digital making to young people all over the world. Written by educators, for educators, Hello World is the perfect platform for the community to inspire ideas, share experiences, and learn from each other.


Digital literacy
Digital literacy is not just about technical ability. The definition I most frequently use is digital literacy = functional technical skills + critical thinking + social engagement. It’s about critically and creatively engaging with online content and communities. Understanding bias, evaluating information, and checking facts become critical in a world where children and young people are not dependent on schools, parents, or carers for accessing or verifying knowledge. We need to ensure young people are developing the ability to navigate critically, review the content they come into contact with, find the content they need, and make use of what’s available to them.

Creativity, identity, community
The increasing opportunities for young people to engage creatively with computing and coding are very welcome, along with the availability of affordable devices, connectivity, and low-cost computers like the Raspberry Pi. There’s still more to do in relation to how we understand and champion young people’s creativity online. There’s no doubt that their activity online - creating, collaborating, and sharing - are creative acts. Importantly, young people are developing their identities online, and finding their voice and their place in the world. They create and recreate themselves: their tastes, views, values, and passions. By recognising the wide range of creative and social practices young people take part in every day online, and understanding the role of technical skills and awareness, we can perhaps start to see how we can help their habits positively contribute to both their own development, and to their physical and digital communities.


Πρόταση ΙΕΠ για το Λύκειο


Η Υπολογιστική Σκέψη στο Δημοτικό


http://www.eun.org/publications/detail?publicationID=861Λίγες μέρες πριν το ΔΣ του ΙΕΠ, υιοθετήσει νέα εισήγηση οδηγιών διδασκαλίας για το δημοτικό, απορρίπτοντας την εισαγωγή της διδασκαλίας της υπολογιστικής σκέψης στο δημοτικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - διαμέσου του European Schoolnet, έγραφε στην περίληψη της σχετικής έκθεσης:

In the past decade, Computational Thinking (CT) and related concepts (e.g. coding, programing, algorithmic thinking) have received increasing attention in the educational field. This has given rise to a large amount of academic and grey literature, and also numerous public and private implementation initiatives.
Despite this widespread interest, successful CT integration in compulsory education still faces unresolved issues and challenges......

Η τελευταία πρόταση προφανώς αναφέρεται σε απόψεις και νοοτροπίες που δεν μπορούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει γύρω μας.

Σελίδα 30: Similarly, Greece is also currently planning to include CT in primary and secondary education curricula. A recent report, prepared by the Committee of Continuous Educational Affairs of the Greek Parliament and published in May 2016, suggests including CT in the curriculum as a short-term priority [23]. It also suggests implementation from the first year of primary to final year of secondary school, although the actual scope of the implementation has not yet been decided.