K–12 Computer Science Framework (2016)


Πληροφορική στα ΔΥΕΠ


http://iep.edu.gr/index.php/el/?option=com_content&view=article&id=512
 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ)
  
 

Η Υπολογιστική Σκέψη αντικείμενο μελέτης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δρ Παναγιώτης Τσιωτάκης
Καθηγητής Πληροφορικής

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεμελιώδης ικανότητα για τους αυριανούς πολίτες της Ένωσης στην ψηφιακή εποχή είναι η ψηφιακή επάρκεια. Ως ψηφιακή επάρκεια (Digital Competence) ορίζεται η κριτική, δημιουργική και με αυτοπεποίθηση αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών για την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με την εργασία, την απασχολησιμότητα, τη μάθηση, την ψυχαγωγία, την ένταξη και τη συμμετοχή στα κοινά κ.α. (https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills). Θεωρείται δε, ότι μέσα απ’ αυτήν αποκτούνται ευκολότερα άλλες βασικές ικανότητες όπως η γλώσσα, τα μαθηματικά, το να μαθαίνει κανείς πώς να μαθαίνει, η πολιτισμική συνείδηση κ.α.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμέσου του JOINT RESEARCH CENTRE (The European Commission's science and knowledge service) πραγματοποιεί μελέτες σχετικά με την καλλιέργεια των αναγκαίων αυτών ικανοτήτων στην υποχρεωτική εκπαίδευση για τους αυριανούς πολίτες της. Τέτοιο έργο είναι το CompuThink (https://ec.europa.eu/jrc/en/computational-thinking), που εκπονείται από το Institute for Educational Technology of the Italian National Research Council (ITD-CNR) και το European Schoolnet (EUN).
Σκοπός του έργου CompuThink είναι η επισκόπηση των ευρημάτων της βιβλιογραφίας και η διαμόρφωση οδικού χάρτη και πρωτοβουλιών χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη της Υπολογιστικής Σκέψης ως βασικής ικανότητας στην υποχρεωτική εκπαίδευση (K9 αλλά και Κ12). Στον ιστότοτο του έργου, αναφέρεται ότι η Υπολογιστική Σκέψη (Computational thinking), μπορεί να περιγραφεί και ως “το να σκέφτεται κανείς ως επιστήμονας της πληροφορικής”, η ικανότητα, δηλαδή, να χρησιμοποιούνται έννοιες της επιστήμης των υπολογιστών για τη διατύπωση και την επίλυση προβλημάτων, απαραίτητη ικανότητα όσο η αριθμητική και η ανάγνωση. Παρά τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί και το υψηλό ενδιαφέρον για την ανάπτυξή της από τους μαθητές, υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα σχετικά με την επιλογή κατάλληλων δραστηριοτήτων στα Προγράμματα Σπουδών αλλά και την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού για τη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος.

H Τράπεζα Θεμάτων … αλλιώς


Δρ Παναγιώτης Τσιωτάκης
Καθηγητής Πληροφορικής


Σε πρόσφατα δημοσιεύματα, επανήλθε στον δημόσιο διάλογο ένας θεσμός που υλοποιείται σε πολλές άλλες χώρες και σε διάφορα επίπεδα, αλλά στην Ελλάδα, για διάφορους λόγους που δεν είναι αντικείμενο το άρθρου αυτού, δεν ευδοκίμησε.
Τα ερωτήματα που τίθενται είναι καίριας σημασίας: Υπάρχει τρόπος να υλοποιηθεί μια Τράπεζα Θεμάτων στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης, στις διάφορες βαθμίδες και γνωστικά αντικείμενα; Μπορεί να υιοθετηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα ως εργαλείο μάθησης και αποτίμησης; Μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία στη λειτουργία του ελληνικού σχολείου;
Παρακάτω προτείνεται ενδεικτικός τρόπος υιοθέτησης και διαμόρφωσης μιας Τράπεζας Θεμάτων (με σημείο αναφοράς το Γενικό Λύκειο αλλά επεκτάσιμος) με συγκεκριμένο οδικό χάρτη υλοποίησης.
Με την προσέγγιση αυτή, εκτιμάται ότι:
  • Η Τράπεζα Θεμάτων καθίσταται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, υποβοηθητικό στη διδασκαλία και υποστηρικτικό στους μαθητές σε πολλαπλά επίπεδα.
  • Οι εκπαιδευτικοί καθίσταται συμμέτοχοι-συνυπεύθυνοι για τη λειτουργία της, καθώς την τροφοδοτούν-συντηρούν με θέματα. Έτσι, ενισχύεται η αυτενέργεια και η δημιουργικότητα. Κρίνουν/απορρίπτουν/επιλύουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα θέματα και με αυτόν το τρόπο διαμορφώνεται Κοινότητα και ενισχύεται η Συνεργασία.
  • Οι μαθητές διαθέτουν ένα πλήρες ηλεκτρονικό βοήθημα για τη μελέτη τους.

Οδικός Χάρτης (βήματα σε ψευδογλώσσα):


1.  Ορίζεται ανά γνωστικό αντικείμενο Συντονιστής και 2 μέλη επιτροπής.
2.  Διαμορφώνεται, ανά μάθημα, ομάδα εργασίας (20 άτομα) με ανοικτή πρόσκληση και κατάθεση βιογραφικού (η εργασία στην ομάδα είναι άμισθη αλλά μοριοδοτείται).
3.  Η τράπεζα τροφοδοτείται με όλα τα θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων 2016 όλων των λυκείων.
4.  Οι ομάδες εργασίας διατηρούν στην Τράπεζα Θεμάτων περίπου το 25%-35% των θεμάτων (περί τα 750-1000 για κάθε ένα από τα 4 θέματα των διαγωνισμάτων). Τα υπόλοιπα μπορούν να παραμείνουν ως συμπληρωματικό υλικό.

CMC: A Model Computer Science Curriculum for K-12 Schools !!!!!


Department of Computer Science and Engineering
Indian Institute of Technology Bombay
  

Πόρισμα για το λύκειο (Λιάκου) έκδοση 2
Coding in Curriculums (primary education)


everything is collapsing

Έκθεση ΟΟΣΑ 2016


Σημειώνεται ότι δεν προσφέρονται υπηρεσίες μετάφρασης, ούτε παράφρασης

Πρόταση για το Λύκειο - Greek exams (v2)https://tiny.cc/greekexams, έκδοση 2 (Ιούνιος 2016).  Αρχική Έκδοση (Δεκέμβριος 2015).
Βίντεο δεν πρόκειται να δημιουργηθεί, όπως είχε γίνει στο 4+1.
  
   
  

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2016


 


Οδηγίες Μαθητή (παράρτημα Α) 2016Ύλη ΑΕΠΠ 2016


Οδηγίες διδασκαλίας 2016 So long...

"Νέα" Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής (2014 και 2011)Στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης έχουν αναρτηθεί τα Προγράμματα Σπουδών του Νέου Σχολείου σχετικά με την Πληροφορική για το Γυμνάσιο και το Δημοτικό, καθώς και οι σχετικοί Οδηγοί για τον Εκπαίδευτικό, στην αναθεωρημένη έκδοση του 2014 (όχι στην αρχική έκδοση 2011) με τα ονόματα των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Τα Προγράμματα αυτά εφαρμόστηκαν πιλοτικά 3 χρόνια (2011-2014) και έμειναν στα συρτάρια μέχρι πρόσφατα.

Πιο συγκεκριμένα:

Επιστημονικοί τομείς σύμφωνα με το ΥΠΠΕΘ


Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι οι α) Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού, β) Επιστήμες Ζωής και γ) Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.
(κουράγιο....)

https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-42/espa-2014-2020-metadidaktoriko

Αλλαγή παραδείγματος με τις Ανοιχτές τεχνολογίες στην Εκπαίδευση


https://edu.ellak.gr/2016/08/24/allagi-paradigmatos-me-tis-anichtes-technologies-stin-ekpedefsi/
Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ


Το να καλείσαι να διδάξεις πληροφορική σήμερα είναι ίσως από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτικός. Ο λόγος είναι η δυναμική της συγκεκριμένης επιστήμης, η συνεχής αλλαγή. Και δεν έχει νόημα να πεις “θα διδάξω τα παιδιά πληροφορική”, διότι αυτό που θα πρέπει να διδάξεις δεν είναι στάσιμο. Εξελίσσεται. Με απίστευτο ρυθμό και προς πολλές κατευθύνσεις. Και σίγουρα δεν προλαβαίνεις, εσύ ο εκπαιδευτικός, να τα μάθεις όλα για να μπορέσεις να διδάξεις όλα αυτά στους μαθητές σου.
Μια επιλογή θα ήταν να “κρυφτείς” πίσω από τα σχολικά εγχειρίδια και να διδάσκεις κατ’ επανάληψη την σχολική ύλη, έστω κι αν αυτή έχει οριοθετηθεί κάποια χρόνια πριν και σύντομα θα είναι ξεπερασμένη. Το επιχείρημα εδώ είναι: αυτή είναι η επίσημη διδακτέα ύλη, αυτά είναι τα ακριβοπληρωμένα με χρήμα και εργατοώρες λογισμικά που υποστηρίζουν αυτή την ύλη. Αυτή είναι μια υλικοτεχνική εργαστηριακή υποδομή που όλοι έχουμε συνηθίσει.
Σύμφωνοι. Απέναντί σου όμως κάθε φορά που θα μπεις στην τάξη ή στο εργαστήριο έχεις 20-25 ζευγάρια μάτια, 20-25 παιδικά ή εφηβικά μυαλά με απίστευτες δυνατότητες, με φαντασία, με δημιουργικότητα, με κρίση, με εφευρετικότητα. Κι εσύ θα αρχίσεις να λες το γλυκό παραμύθι “Ο υπολογιστής αποτελείται από …. Το πρόγραμμα είναι ένα σύνολο από εντολές που … Πρέπει να προσέχουμε στο διαδίκτυο γιατί ….” και θα αποκοιμίσεις όλες αυτές τις εκρηκτικές ικανότητες. Κι όλα αυτά τα 20-25 παιδικά ή εφηβικά μυαλά δεν θα μπορέσουν ποτέ να ξεφύγουν από την τυφλή χρήση του κινητού τους ή του tablet τους. Ή τουλάχιστον δεν θα είσαι εσύ αυτός που θα τους βοηθήσει να ξεφύγουν.
Μια άλλη επιλογή θα ήταν